Menu

Gabriël Oostvogel

Gabriël Oostvogel is sinds 2018 als consultant aangesloten bij Blueyard. Daarvoor was hij 17 jaar directeur van de Doelen in Rotterdam en 6 jaar directeur van de Dr. Anton Philipszaal in Den Haag. Na een studie Bouwkunde aan de TU Delft werkte hij als architect en als uitvoerend musicus en organisator van concertseries. Hij vervulde vele bestuurs- en adviesfuncties, en is op dit ogenblik, naast voorzitter en secretaris van Holland Baroque ook voorzitter van de Klassieke Muziek Coalitie, penningmeester van de International Conducting Competition Rotterdam en bestuurslid van het Batavierhuis in Rotterdam.

Voorzitter/secretaris (tot 24-7-2022)
Nevenfuncties: Adviseur en interim-manager aangesloten bij Blueyard Coöperatie U.A., nevenfuncties in de muziek- en kunstwereld: voorzitter Klassieke Muziek Coalitie, bestuurslid Batavierhuis. 
Gabriël Oostvogel
Gabriël Oostvogel
© Holland Baroque 2015 Privacy statement Design by Smel